Pas taśmy odsiewaczanumer części KiJ zamiennik
Pas taśmy odsiewacza 5643-38-040-1
BOLKO