Bijaknumer części KiJ zamiennik
Bijak 5413-15-023
NEPTUN