przecieracznumer części KiJ zamiennik
przecieracz 5643-93-007
BOLKO