taśma odsiewaczanumer części KiJ zamiennik
taśma odsiewacza 5643-38-011
BOLKO