Przeponanumer części KiJ zamiennik
Przepona 5040-22-030
BIZON