uszczelka przednia koszanumer części KiJ zamiennik
uszczelka przednia kosza 2015-00-002
KOS