uszczelka boczna koszanumer części KiJ zamiennik
uszczelka boczna kosza
2015-00-001
KOS