Lemiesz lewynumer części KiJ zamiennik
6-235-265L
 089.00358