Lemiesz prawy
numer części KiJ zamiennik
 6-190-265P 089.00354