Lemiesz prawynumer części KiJ zamiennik
 6-253-263P 089.00463