Lemiesz lewynumer części KiJ zamiennik
6-253-263L
089.00464