Lemiesz lewynumer części KiJ zamiennik
6-172-265L
089.00030