Lemiesz prawynumer części KiJ zamiennik
6-172-265P
089.00029